ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Κάταγμα του ώμου

Κάταγμα ώμου – τριών τεμαχίων στο άνω τμήμα του βραχιονίου οστού επί εδάφους γνωστής οστεοαρθρίτιδας ώμου μετά από πτώση. Πολύ συχνά στις περιπτώσεις αυτές, εκτός από την απλή ακτινογραφία σε 2 επίπεδα, απαιτείται και διενέργεια αξονικής τομογραφίας προς καλύτερη εκτίμηση του τύπου του κατάγματος, της συντριβής και της επιλογής της ενδεδειγμένης θεραπείας.

Η αξονική τομογραφία με τρισδιάστατη ανασύνθεση απεικονίζει πλήρως την παρεκτόπιση και τη συντριβή του κατάγματος, πληροφορίες που ενδέχεται να διαλάθουν στην απλή ακτινογραφία του ώμου.

Αφού εξηγήθηκαν στην ασθενή οι θεραπευτικές επιλογές, επιπτώσεις και πιθανές επιπλοκές της συντηρητικής και χειρουργικής θεραπείας, επέλεξε την ανοικτή ανάταξη και οστεοσύνθεση με ειδική πλάκα-βίδες, αντί της ημιαρθροπλαστικής ή της ανάστροφης ολικής αρθροπλαστικής ώμου.

Είναι σημαντικό να υπάρχει εξοικείωση του χειρουργού με την ανατομία του ώμου για την αντιμετώπιση αυτών των καταγμάτων. Μετά από ένα απαιτητικό χειρουργείο ακολούθησε ανεπίπλεκτη μετεγχειρητική πορεία και ικανοποιητικό λειτουργικό αποτέλεσμα δεδομένου των συνθηκών.

Η ασθενής δεν έχει καθόλου πόνο και είναι ευχαριστημένη με την παρούσα κινητικότητα του ώμου. Πολύ σημαντικός και ο ρόλος του φυσιοθεραπευτή για το καλό αποτέλεσμα.

You might be interested in …

Είμαστε εδώ να σας βοηθήσουμε

Θα χαρούμε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας
Επικοινωνήστε μαζί μας