ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Ρήξη του Αχίλλειου τένοντα

Η ρήξη του Αχίλλειου τένοντα αποτελεί μία σχετικά συχνή τραυματική κάκωση. Προκαλείται από απότομη διάταση του τένοντα με το εμπλεκόμενο πόδι να βρίσκεται στο έδαφος και σε ραχιαία κάμψη. Συμβαίνει συχνότερα σε αθλητικές δραστηριότητες και αφορά κυρίως άνδρες άνω των 40 ετών. Οι ασθενείς περιγράφουν το γεγονός ως οξύ πόνο στην περιοχή του Αχίλλειου τένοντα και σαν να έχουν δεχτεί κάποιο χτύπημα με σιδερένια ράβδο ή σφυρί. Οι ρήξεις συνηθέστερα συμβαίνουν 4-6 εκ. από την κατάφυση του τένοντα στην πτέρνα, περιοχή που θεωρείται σχετικά χαμηλής αιμάτωσης.

Παράγοντες κινδύνου αποτελούν:

  • η περιστασιακή άσκηση (“weekend warrior”) ή απότομη έναρξη αυτής μετά από χρόνια
  • προηγούμενες εγχύσεις κορτιζόνης στον Αχίλλειο
  • η χρήση αντιβιοτικών κινολόνης
Θέση ποδιού κατά την οποία γίνεται η κάκωση – copyright Ζίκος Δημ.

Η διάγνωση μπορεί να γίνει με βάση το ιστορικό του ασθενούς και την περιγραφή της κάκωσης. Στην κλινική εξέταση μπορεί να ψηλαφάται κενό στην περιοχή της ρήξης του τένοντα και υπάρχει οίδημα μαλακών μορίων. Η κλινική δοκιμασία Thompson (video) συνίσταται στη συμπίεση της γαστροκνημίας και φυσιολογικά προκαλεί πελματιαία κάμψη του ποδός, η οποία απουσιάζει σε ρήξη του Αχίλλειου τένοντα. Επίσης, την πάθηση τεκμηριώνει ο υπερηχογραφικός έλεγχος και η μαγνητική τομογραφία.

Κλινική δοκιμασία Thompson – copyright video Ζίκος Δημ.

Θεραπεία

Τελευταία, συζητάται αρκετά η συντηρητική θεραπεία στις οξείες ρήξεις του Αχίλλειου τένοντα με εφαρμογή νάρθηκα με το πόδι σε 20 μοίρες πελματιαίας κάμψης και η σύντομη έναρξη κινητοποίησης και αποκατάστασης. Υπάρχουν μελέτες που έχουν δείξει εξίσου καλά αποτελέσματα με τη χειρουργική θεραπεία, στη δύναμη προώθησης του άκρου πόδα και παρόμοια ποσοστά επαναρρήξεων.

Η χειρουργική θεραπεία στις οξείες ρήξεις συνίσταται στην τελικοτελική συρραφή του τένοντα με ισχυρά ράμματα. Μπορεί να γίνει ανοικτά ή κλειστά με μικρή τομή εγκάρσια αντίστοιχα προς την ρήξη ή και διαδερμικά.

Σε παραμελλημένες ρήξεις >5-6 εβδομάδων συστήνεται ανοικτή συρραφή, καθώς μπορεί να απαιτηθούν τεχνικές συρραφής με επέκταση της τομής προς τη μυοτενόντια συμβολή και διενέργεια πλαστικής VY, προκειμένου να καλυφθεί το κενό στην περιοχή της ρήξης.

Σε πιο επιπλεγμένες ρήξεις μπορεί να χρειαστεί και τενοντομεταφορά του μακρού καμπτήρα του μεγάλου δακτύλου του ποδός.

Διεγχειρητική εικόνα copyright Ζίκος Δ.
Ολοκληρωμένη συρραφή copyright Ζίκος Δ.

Παρακολουθήστε βίντεο επεμβάσεων που έχει πραγματοποιήσει ο Ορθοπαιδικός Ζίκος Δημήτριος ή βρείτε μας και στο κανάλι μας στο YouTube. Στο σύντομο βίντεο που ακολουθεί παρουσιάζεται ανοικτή συρραφή Αχίλλειου τένοντα με ρήξη αυτού από 5 εβδομάδες.

You might be interested in …

Είμαστε εδώ να σας βοηθήσουμε

Θα χαρούμε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας
Επικοινωνήστε μαζί μας